OBUKA

 

TEORIJSKA OBUKA

 30 časova predavanja
 10 časova vežbi
 Obavezno prisustvo
 Tri časa dnevno max.
 Lična karta obavezna

Teorijska obuka u auto školama se sastoji od 30 teorijskih časova i 10 časova vežbi. Prisustvo na predavanjima je obavezno i ono je uslov za izlazak na teorijski ispit. Predavanja se organizuju tako da dnevno ne bude više od tri spojena časa. Obavezno poneti ličnu kartu.

Teorijska nastava sadži 40 časova. Kandidat u toku jednog dana može prisustvovati najviše na 3 časa.

Pauze između časova su 10 minuta.

Časovi se održavaju uglavnom svakodnevno u prepodnevnim i popodnevnim terminima sa istom temom. Kandidat može menjati termine (pre ili popodne) bez obzira na prethodni termin.

Predviđeno vreme za održavanje svih 40 časova je oko 20 dana.

PRAKTIČNA OBUKA

40 časova vožnje
Potvrda o položenom teorijskom ispitu
Lekarsko uverenje
Lična karta
Dva časa dnevno max.

Praktična obuka u auto školama se sastoji od 40 časova vožnje, uslov da otpočnete sa obukom je položen teorijski ispit i posedovanje važećeg lekarskog uverenja. U toku jednog dana možete voziti maksimalno dva časa. Optimalno vreme obuke je mesec dana.
B – Motorna vozila čija najveća dozvoljena masa nije veća od 3.500 kg i koja nemaju više od osam mesta za sedenje, ne računajući sedište za vozača. Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje i navršenih 16 godina. Obuka se sastoji od 40 časova teoretske obuke i 40 časova praktične obuke , osim za kandidate koji poseduju vozačku dozvolu AM, A1, A2, A, B1, F ili M kategorije, koji imaju mogućnost da idu na skraćenu obuku.
Teoretski ispit se polaže po završenoj teoretskoj obuci. Sa navršenih 17 godina kandidat stiče pravo da izađe na praktični ispit.
Po položenom ispitu dobija se probna vozačka dozvola, sa rokom važenja od jedne godine.Ograničenja koja nosi probna vozačka dozvola:• Može se koristiti samo na teritoriji Republike Srbije
• Zabrana upravljanja vozilom u periodu od 23:00-05:00
• Zabrana upotrebe telefona i drugih sredstava za komunikaciju
• Brzina kretanja vozila ne sme biti veća od 90% od brzine koja je dozvoljena na delu puta kojim se vozilo kreće
• Motorno vozilo kojim upravlja lice koje ima probnu vozačku dozvolu, mora biti označeno posebnom oznakom “P”
• Vozač koji ima probnu vozačku dozvolu, a nema navršienih 18 godina života, ne sme da da upravlja vozilom bez nadzora lica, koje ima vozačku dozvolu B kategorije najmanje 5 godina
• Sa probnom vozačkom dozvolom nije moguće upisati obuku za druge kategorije.

B Kategorija – Polaganje za auto

Uslovi za upisivanje B kategorije:

Kandidat mora da ima navršenih 16 godina života kako bi upisao školu, odnosno navršenih 17 godina kako bi polagao vozački ispit.
Kandidat mora posedovati važeću ličnu kartu
Ukoliko je lice maloletano, potrebno je prisustvo jednog od roditelja/staratelja radi potpisivanja zakonskog ugovora.

Praktična obuka uslovi za početak:

da kandidat ima položen teorijski ispit
da kandidat ima važeće lekarsko uverenje
lična karta je obavezna na svakom času vožnje

Važnost lekarskog uverenja je 1 godina za otpočinjanje obuke od dana izdavanja, dok za dobijanje vozačke dozvole lekarsko uverenje ne sme biti starije od 6 meseci.

Obuka vozača podrazumeva 40 časova praktične obuke. Ukoliko kandidat ima položenu “A” il “AM” kategoriju ima pravo da umesto predvidjenih 40 časova, vozi 35 časova praktične obuke i samo 7 teorijske.

Prvih 2 časa predviđena je poligonska obuka, 38 preostalih časova vožnja u saobraćaju.

Čas obuke traje 45 minuta. U dogovoru sa kandidatom mogu se voziti dvočasi, i obuka se može završiti za 20-tak dana.