DOBRO DOŠLI U AUTO ŠKOLU START DRIVE

VAŠ NAJBOLJI IZBOR

PRIJAVI SE

MOGUĆNOST PLAĆANJA NA VIŠE MESEČNIH RATA!

KRENI SA OBUKOM ODMAH PLATI KASNIJE!

PRIJAVI SE

UPIS JE U TOKU!

HVALA NA POVERENJU!

PRIJAVI SE

ZAJEDNO DO VAŠE VOZAČKE DOZVOLE!

POSTANI SIGURAN VOZAČ!

PRIJAVI SE
Start Drive

TEORIJSKA OBUKA

 

 

Kandidat mora da ima navršenih 16 godina života kako bi upisao školu, odnosno navršenih 17 godina kako bi polagao vozački ispit. Kandidat mora posedovati važeću ličnu kartu. Ukoliko je lice maloletano, potrebno je prisustvo jednog od roditelja/staratelja radi potpisivanja zakonskog ugovora.

Teorijska obuka sadrži 40 časova odnosno sastoji se od 30 teorijskih časova i 10 časova vežbi. Prisustvo na predavanjima je obavezno i ono je uslov za izlazak na teorijski ispit. Predavanja se organizuju tako da  kandidat u toku jednog dana može prisustvovati najviše na 3 časa. Lična karta je obavezna na svakom času trorijske nastave.

Pauze između časova su 10 minuta. Predviđeno vreme za održavanje svih 40 časova je oko 20 dana.

Za obavljanje teorijske obuke auto škola START DRIVE je svojim kandidatima obezbedila DVE savremeno opremljene učionice. Celokupna teorijska nastava se obavlja u vremenu koje vama i vašim kolegama polaznicima odgovara. Imaćete stalnu komunikaciju sa našim ljubaznim licenciranim predavačem diplomiranim inženjerom saobraćaja, neposredno na predavanju a i elektronski preko email-a, tako da ćete dobiti odgovore na eventualno sva moguća pitanja.

U auto školi START DRIVE ćete na teorijskoj nastavi steći osnovno znanje o sabraćaju i saobraćajnim pravilima kao i o svemu što će vam biti potrebno za polaganje teorijskog ispita tj. testova. Puno kadidata ima na pocetku strah od polaganja testova koji se vremenom gubi jer se uz našeg stručnog licenciranog predavača dobija opširno znanje koje je potrebno za sam ispit, a i za buduce snalaženje u saobraćaju kao i za bezbedno upravljanje automobilom.

Obuka se sastoji od 40 časova teoretske obuke i 40 časova praktične obuke , osim za kandidate koji poseduju vozačku dozvolu AM, A1, A2, A, B1, F ili M kategorije, koji imaju mogućnost da idu na skraćenu obuku.

Teorijska nastava  vam neće biti naporna i dosadna jer ćete učiti na savremen i zanimljiv način kroz interaktivnu saradnju. Od našeg predavača ćete dobijati i sva moguća obaveštenja i skripte koje će vam biti potrebne za brzo učenje, kako biste uz minimalno zalaganje položili teorijski ispit, a i stekli potrebno znanje za buduće samostalno upravljanje automobilom.

PRAKTIČNA OBUKA

Praktična obuka u auto školama se sastoji od 40 časova vožnje. Ukoliko kandidat ima položenu “A” ili “AM” kategoriju ima pravo da umesto predvidjenih 40 časova, vozi 35 časova praktične obuke i odsluša samo 7 časova teorijske nastave.

Uslovi za početak praktične obuke:

  • da kandidat ima položen teorijski ispit

  • da kandidat ima važeće lekarsko uverenje

  • lična karta je obavezna na svakom času vožnje

Prva 2 časa predviđena je poligonska obuka, dok su preostalih 38 časova predviđeni za vožnju u saobraćaju.

Čas obuke traje 45 minuta. U dogovoru sa kandidatom mogu se voziti dvočasi, i obuka se može završiti za 20-tak dana ali je optimalno vreme obuke oko mesec dana.

Važnost lekarskog uverenja je 1 godina za otpočinjanje obuke od dana izdavanja, dok za dobijanje vozačke dozvole lekarsko uverenje ne sme biti starije od 6 meseci.