DOBRO DOŠLI U AUTO ŠKOLU START DRIVE

VAŠ NAJBOLJI IZBOR

PRIJAVI SE

MOGUĆNOST PLAĆANJA NA VIŠE MESEČNIH RATA!

KRENI SA OBUKOM ODMAH PLATI KASNIJE!

PRIJAVI SE

UPIS JE U TOKU!

HVALA NA POVERENJU!

PRIJAVI SE

ZAJEDNO DO VAŠE VOZAČKE DOZVOLE!

POSTANI SIGURAN VOZAČ!

PRIJAVI SE
Start Drive

TEORIJSKI ISPIT

Nakon završetka teorijske nastave kandidat pristupa polaganju teorijskog ispita u auto školi. Polaže se pred ispitnom komisijom u prostorijama auto škole. Položen teorijski ispit važi godinu dana i u tom roku se mora završiti praktična obuka i položiti kompletan vozački ispit.

Prijava teorijskog ispita vrši se po završetku teorijske nastave, a najmanje osam dana pre održavanja ispita.

Ispit se polaže u prostorijama auto škole na računarima primenom informatičkog sistema Ministarstva unutrašnjih poslova. Kandidat se prijavljuje u aplikaciji za ispit i po završetku ispita sistem izbacije poruku o rezultatu ispita. Kandidat može videti kompletan izvestaj (pitanja i odgovore) sa ispita u istoj aplikaciji prijavom sa bilo kog računara nakon završetka ispita.

Za uspešno položen teotijski ispit potrebno je 85% tačnih odgovora. Trajanje teorijskog ispita ograničeno je na 45 minuta.

  • Licna karta je obavezna

  • Kandidat mora imati navrsenih 16 godina

PRAKTIČAN ISPIT

Praktični ispit se polaže na unapred određenim trasama (ukupno 15 trasa). Informatički sistem MUP-a slučajnim izborom dodeljuje broj trase (jednu od 15) kandidatu neposredno pre početka ispita.

U prvoj fazi ispita kandidat polaže poligonske radnje a odmah nakon toga nastavlja sa ispitom u saobraćaju na putu.

Ispitivač iz auto škole čita pravac kretanja na osnovu ispitne trase, a od kandidata se očekuje samostalna i bezbedna vožnja u skladu sa pravilima saobraćaja i saobraćajnom signalizcijom.

Predviđeno vreme za poligonske radnje je 10 minuta, a 25 minuta za vožnju u saobraćaju

USLOVI ZA IZLAZAK NA ISPIT:

  • Uverenje o položenom kursu prve pomoći

  • Važeće lekarsko uverenje (naočare ako je to upisano u lekarskom uverenju)

  • Važeća lična karta, za strane državljane pasoš i prijava boravka.

  • Starosni uslov za praktican ispit je navrsenih 17 godina