DOBRO DOŠLI U AUTO ŠKOLU START DRIVE

VAŠ NAJBOLJI IZBOR

PRIJAVI SE

MOGUĆNOST PLAĆANJA NA VIŠE MESEČNIH RATA!

KRENI SA OBUKOM ODMAH PLATI KASNIJE!

PRIJAVI SE

UPIS JE U TOKU!

HVALA NA POVERENJU!

PRIJAVI SE

ZAJEDNO DO VAŠE VOZAČKE DOZVOLE!

POSTANI SIGURAN VOZAČ!

PRIJAVI SE
Start Drive

KAKO DO VOZAČKE DOZVOLE U 7 KORAKA

Obuka vozača podeljena je u više segmenata. Nakon upisa u auto školu pa do vozačke dozvole sledi:

1. TEORIJSKA NASTAVA

Teorijska predavanja održavaju se u našoj moderno opremljenoj učionici u kojoj svaki polaznik ima svoj računar.

Teorijska nastava sadži 40 časova. Kandidat u toku jednog dana može prisustvovati najviše na 3 časa. Pauze između časova su 10 minuta. Predviđeno vreme za održavanje svih 40 časova je oko 20 dana.

USLOVI ZA POHAĐANJE TEORIJSKE NASTAVE:

 • 16 godina starosti
 • Važeća lična karta (za strance pasoš i prijava boravka)
 • Kandidat je upisan u registar auto škole

2. TEORIJSKI ISPIT

Prijava teorijskog ispita vrši se po završetku teorijske nastave, a najmanje osam dana pre održavanja ispita.

Ispit se polaže u prostorijama auto škole na računarima primenom informatičkog sistema ministarstva unutrašnjih poslova. Kandidat se prijavljuje u aplikaciji za ispit i po završetku ispita sistem izbacije poruku o rezultatu ispita. Kandidat može videti kompletan izvestaj (pitanja i odgovore) sa ispita u istoj aplikaciji prijavom sa bilo kog računara nakon završetka ispita.

Za uspešno položen teotijski ispit potrebno je 85% tačnih odgovora. Trajanje teorijskog ispita ograničeno je na 45 minuta.

USLOVI ZA POHAĐANJE TEORIJSKOG ISPITA:

 •  Završena teorijska nastava
 • Lična karta (za Strance pasoš sa prijavom boravka)

3. LEKARSKI PREGLED ZA VOZAČE

Nakon položenog teorijskog ispita kandidat se upućuje na lekarski pregled za vozače radi izdavanja potvrde o zdravstvenoj sposobnosti za vozača.

Uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za vozača važi 1 godinu za sve aktivnosti u okviru obuke vozača, a ne sme biti starije od šest meseci prilikom izdavanja vozačke dozvole.

Lekarski pregled se može izvršiti u bilo kojoj medicini rada kao i u privatnim zdravstvenim ustanovama.

Bez važećeg lekarskog uverenja kandidat ne može da pohađa časove vožnje.

4. PRAKTIČNA OBUKA

Praktična obuka podrazumeva 40 časova vožnje od toga prva dva časa na poligonu, a ostali časovi u saobraćaju i po potrebi na poligonu.

USLOVI ZA POHAĐANJE:

 • Položen teorijski ispit
 • Važeće lekarsko uverenje
 • Lična karta na svakom času vožnje

5. PRVA POMOĆ, POHAĐANJE KURSA I ISPIT

Da bi put do vozačke dozvole bio što lakši auto škola Start Drive je svojim kandidatima omogićila predavanje iz predmeta Pružanje prve pomoći u prostorijama auto škole.

Uverenje o položenom ispitu iz prve pomoći je neophodno za prijavu praktičnog ispita (ispit vožnje), što znači da će se kandidat uputiti na kurs pred kraj praktične obuke. Kurs prve pomoći podrazumeva teorijsku i praktičnu obuku u trajanju od 8 časova, kao i završni ispit.

Može se obaviti u svim zdravstvenim institucijama koje poseduju dozvolu za održavanje pomenutog kursa i polaganje ispita.

Da bi put do vozačke dozvole bio što lakši auto škola Start Drive je svojim kandidatima omogićila predavanje iz predmeta Pružanje prve pomoći u prostorijama auto škole.

6. PRAKTIČNI ISPIT

Polaže se na unapred određenim trasama (ukupno 15 trasa). Informatički sistem MUP-a slučajnim izborom dodeljuje broj trase (jednu od 15) kandidatu neposredno pre početka ispita.

U prvoj fazi ispita kandidat polaže poligonske radnje a odmah nakon toga nastavlja sa ispitom u saobraćaju na putu.

Ispitivač iz auto škole čita pravac kretanja na osnovu ispitne trase, a od kandidata se očekuje samostalna i bezbedna vožnja u skladu sa pravilima saobraćaja i saobraćajnom signalizcijom.

Predviđeno vreme za poligonske radnje je 10 minuta, a 25 minuta za vožnju u saobraćaju.

USLOVI ZA IZLAZAK NA ISPIT:

 • Uverenje o položenom kursu prve pomoći
 • Važeće lekarsko uverenje (naočare ako je to upisano u lekarskom uverenju)
 • Važeća lična karta, za strane državljane pasoš i prijava boravka.

7. IZDAVANJE VOZAČKE DOZVOLE

Izdavanje vozačke dozvole vrši ministarstvo unutrašnjih poslova u ulici Ljermontova 12, Beograd.

Izdaje se probna vozačka dozvola…Od Auto škole na poklon dobijate “P” oznake za vozilo.

POTREBNA DOKUMENTA:

 • Uverenje o položenom ispitu
 • Važeće lekarsko uverenje
 • Uverenje o položenom kursu prve pomoći
 • Plaćene takse za izdavanje vozačke dozvole